en   nl

Wie is Jan Wagemakers?

Jan Wagemakers

Geboren op 11 januari 1969.

Reeds van jongs af aan had ik een sterke interesse voor alles wat met elektriciteit en elektronica te maken had. En omdat computers werken door middel van elektronica en digitale technieken (booleaanse algebra) zijn deze mij zeer sterk gaan fascineren.

Zonder software is de hardware niets. De interesse voor het ontwikkelen van software - waarmee je computers of microcontrollers - allerlei opdrachten kan laten uitvoeren is dan ook een logisch gevolg.

Op deze webpagina vertel ik dan ook over mijn avonturen in de wonderlijke wereld van software, hardware, electronica en alles wat daar rond hangt.

Mijn interesses:

 • GNU/Linux
 • Elektronica
 • Microcontrollers
 • Raspberry Pi
 • Programmeren (microcontrollers & computers)
 • Webpagina’s schrijven

Contact:


Who is Jan Wagemakers?

Jan Wagemakers

Born on January 11, 1969.

From an early age I had a strong interest in everything that had to do with electricity and electronics. And because computers work through electronics and digital techniques (boolean algebra), they have fascinated me a lot.

The hardware is nothing without software. The interest in developing software - with which computers or microcontrollers - can have all kinds of tasks carried out is therefore a logical consequence.

On this web page I’ll tell you about my adventures in the wonderful world of software, hardware, electronics and everything around it.

My interests:

 • GNU/Linux
 • Electronics
 • Microcontrollers
 • Raspberry Pi
 • Programming (microcontrollers & computers)
 • Writing web pages

Contact: