Menu (English) | Linux & Asm x86-32 | PIC microchip | Debian Packages | Links | Javastation Sun | Weblog | About
Menu (Nederlands) | Linux & Asm x86-32 | PIC microchip | Tux maakt koffie | Links |   | Weblog | Over
Laatste aanpassing : 2005-05-19
PIC --> 16F84 IR Ontvanger

16F84 IR Ontvanger


Aanpassingen :

1. Wat? :

Met deze Infra Rood Ontvanger kan je tekst op een HD4478 LCD Display zetten, waarbij de tekst afkomstig is van een Infra Rood zender aangesloten op een PC. In deze Infra Rood Ontvanger zit ook een digitaal klokje (uur + datum) dat op het scherm wordt getoond als er een tijdje geen Infra Rood Signaal is ontvangen. Het gelijkzetten van deze klok gebeurt ook via Infra Rood. De digitale klok zal enkel getoond worden als ze gezet is, anders wordt er niets getoond en zal het scherm gewist worden.

De hard- en soft-ware voor de zender is terug te vinden op http://www.lirc.org/.

2. Het elektrisch schema :

Het schema kan je hieronder downloaden :

Dit schema is getekend met geda-gschem

3. De praktische realisatie :

Print LCD-datum

4. Het PIC16F84 assembler programma :

Kan je hier downloaden.

5. Software PC :

Als basis voor het verzenden maak ik gebruik van de lirc-software.

5.1. lircd.conf :

Voeg dit toe aan uw /etc/lirc/lircd.conf :

5.2. Verzenden van gegevens :

Bij lirc zit het programma irsend of rc (afhankelijk van de gebruikte distributie). Dit programma kan gebruikt worden om tekst te verzenden. Enkele voorbeelden :

5.2. Verzenden van tekst :

Bovenstaande is nogal omslachtig als je tekst wil versturen. Daarom heb ik een programma geschreven in C dat het versturen van tekst iets eenvoudiger maakt. De broncode van dit C-programma kan je hier (kleur html) of hier (platte tekst) vinden.


Valid HTML 4.01!
Google